Βιοαντιδραστήρες (Turtle)

O βιοαντιδραστήρας Τurtle της Entsorga με το κάλυμμα διαπνοής Q-RING™ είναι μια απλή, αποδοτική και modular λύση για την επεξεργασία τροφοδοσίας σε περιορισμένους χώρους.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Το σύστημα Τurtle προσφέρει έναν εξαιρετικό έλεγχο οσμών, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον βιόφιλτρο.

icons (2).png
Image00002.jpg