Εξοπλισμός για
την επεξεργασία
αστικών στερεών αποβλήτων

  • Κομποστοποίηση

  • Αναερόβια χώνευση – Παραγωγή Βιοαερίου

  • Μechanical Βio Τreatment (MBT)

  • Εναλλακτικά καύσιμα SRF + RDF