Αυτοματοποιημένος γερανός
(Bridgecrane spider)

Το Spider™ είναι η καρδιά όλων των συστημάτων μας μεγάλου όγκου κατεργασίας στερεών αποβλήτων για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Ο πλήρως αυτοματοποιημένος και υψηλής ταχύτητας γερανός επιτρέπει τον στιβαρό και ενεργειακά αποδοτικό χειρισμό υλικών.

Σχεδιασμένο για να χειρίζεται απορρίμματα και καύσιμα από απορρίμματα , είναι η βέλτιστη λύση για τον αποδοτικό χειρισμό  μεγάλων όγκων από υλικά και επιτρέπει μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης χαμηλού κόστους όταν συγκρίνεται με παραδοσιακά συστήματα (πλήρη κάλυψη χώρου).

icons (9).png
Image00009.jpg