Αυτοματοποιημένος γερανός
(Bridgecrane spider)

Το Spider™ είναι η καρδιά όλων των συστημάτων μεγάλου όγκου κατεργασίας στερεών αποβλήτων της Entsorga για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Ο πλήρως αυτοματοποιημένος και υψηλής ταχύτητας γερανός επιτρέπει τον στιβαρό και ενεργειακά αποδοτικό χειρισμό υλικών.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Σχεδιασμένο για να χειρίζεται απορρίμματα και καύσιμα από απορρίμματα , είναι η βέλτιστη λύση για τον αποδοτικό χειρισμό  μεγάλων όγκων από υλικά και επιτρέπει μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης χαμηλού κόστους όταν συγκρίνεται με παραδοσιακά συστήματα (πλήρη κάλυψη χώρου).

icons (9).png
Image00009.jpg