Μηχανική γραμμή ραφιναρίας - SRF (Prometheus)

Το σύστημα Prometheus™ της Entsorga είναι ένα ευέλικτο σύστημα σχεδιασμένο για να ραφινάρει βιοξηραμένα απορρίμματα και να παράγει υψηλής ποιότητας εναλλακτικό καύσιμο.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Το εναλλακτικό καύσιμο, που παράγεται με την επιλογή υλικών με υψηλή θερμογόνο δύναμη, είναι μια αποδοτική εναλλακτική λύση στο κάρβουνο, για παραγωγούς τσιμέντου και λοιπούς βιομηχανικούς χρήστες ορυκτών καυσίμων.

icons (7).png
Image00007.jpg