Σύστημα τροφοδοσίας εναλλακτικών καυσίμων (Pelican system)

Το σύστημα Pelican™ της Entsorga προσφέρει μια  πλήρη γραμμή για την τροφοδοσία των εναλλακτικών καυσίμων στις κλίνες τσιμέντου (περιστρεφόμενα τύμπανα κλίνκερ).

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την τροφοδοσία των κλινών σε αυτόματη και συνεχή ροή, μεταβάλλοντας το ρυθμό παροχής, ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας.

icons (8).png
Image00008.jpg