Σύστημα τροφοδοσίας εναλλακτικών καυσίμων (Pelican system)

Το σύστημα Pelican™ προσφέρει μια  πλήρη γραμμή για την τροφοδοσία των εναλλακτικών καυσίμων στις κλίνες τσιμέντου (περιστρεφόμενα τύμπανα κλίνκερ).

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την τροφοδοσία των κλινών σε αυτόματη και συνεχή ροή, μεταβάλλοντας το ρυθμό παροχής, ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας.

icons (8).png
Image00008.jpg