Οπτικοί
διαχωριστές
(Falcon)

Το Falcon™ σχεδιάστηκε με τον συνδυασμό της καλύτερης nir τεχνολογίας αναγνώρισης με την πολύπειρη εμπειρία της Εntsorga στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Το Falcon είναι ένας εξαίρετος nir οπτικός διαχειριστής, ικανός να διακρίνει υλικά και να προσφέρει ποιοτική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, που εύκολα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

icons (12).png
Image00012.jpg