Αερόβια κομποστοποίηση (Coccinelle)

Πατενταρισμένο και δοκιμασμένο επιτυχώς σύστημα βιοαντιδραστήρα σε container, το Coccinelle™ είναι μια modular, αξιόπιστη και δοκιμασμένη τεχνολογία για αερόβια κομποστοποίηση από οργανικά απορρίμματα και βιοξήρανση των δημοτικών στερεών αποβλήτων.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Μodular και απλά στην εγκατάσταση, αποτελούν την πιο βιώσιμη λύση για μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις.

icons (3).png
Image00003.jpg