Σύστημα μείωσης οσμαερίων (Biofilter)

Φυσικό και φιλικό προς το περιβάλλον, το βιόφιλτρο της Εntsorga είναι μια απλή και αποδοτική τεχνολογία για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο των οσμαερίων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Το χαμηλό κόστος συντήρησης και η μεγάλη διάρκεια, το κάνουν ένα από τα πιο διαδεδομένα και οικονομικά συστήματα αντιμετώπισης οσμαερίων που διατίθενται σήμερα στην αγορά.

icons (11).png
Image00011.jpg