Έλεγχος διαδικασιών-αυτοματισμός (Automation systems)

Η Entsorga έχει αναπτύξει ένα πλήρες λογισμικό που επιτρέπει αποδοτική και αυτοματοποιημένη πλήρως διαχείριση διαδικασιών και έλεγχο για όλες τις τεχνολογικές της πλατφόρμες.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Το λογισμικό της Entsorga είναι εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση, επιτρέπει την επίτευξη μέγιστης απόδοσης διαδικασιών και εγγυάται το συνεχή στο πεδίο αλλά και απομακρυσμένο έλεγχο και επίβλεψη.

icons (5).png
Image00005.jpg