Αντίστροφη Όσμωση (RO) - Νανοδιήθηση (NF)

Συστήματα Αντιστρόφου Οσμώσεως (υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού) για την παραγωγή αφαλατωμένου νερού βιομηχανικής ή αστικής χρήσης.


Συστήματα Νανοδιήθησης ή Υπερδιήθησης (NF, UF) για την αφαίρεση της σκληρότητας, τον αποχρωματισμό, την απομάκρυνση ή ανάκτηση οργανικών και την προκατεργασία νερού για την τροφοδοσία μονάδων Αντιστρόφου Οσμώσεως.


Οι παραπάνω μονάδες προσφέρονται πλήρεις, έτοιμες προς λειτουργία, αυτοματοποιημένες, με πλήθος δυνατοτήτων,

Συστήματα παραγωγής πόσιμου νερού

Συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

 

Συστήματα παραγωγής όζοντος

 

Συστήματα παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου, επί τόπου, με πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό ή διαλύματα χλωριούχου νατρίου.

111.jpg
222.jpg

Συστήματα παραγωγής

βιομηχανικού νερού χρήσης

Συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

 

Συστήματα παραγωγής όζοντος

 

Συστήματα παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου, επί τόπου, με πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό ή διαλύματα χλωριούχου νατρίου.

Συστήματα παραγωγής

υπερ-κάθαρου νερού

Συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

 

Συστήματα παραγωγής όζοντος

 

Συστήματα παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου, επί τόπου, με πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό ή διαλύματα χλωριούχου νατρίου.

333.jpg
444.jpg

Συστήματα αφαλάτωσης

θαλασσινού νερού

Συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

 

Συστήματα παραγωγής όζοντος

 

Συστήματα παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου, επί τόπου, με πρώτη ύλη το θαλασσινό νερό ή διαλύματα χλωριούχου νατρίου.

water-6122257_1920.jpg