Τεχνολογία μείωσης μεθανίου (geCO₂ System)

Το GeCO₂™ της Εntsorga είναι μια καινοτόμα λύση που επιτρέπει την αποδοτική μείωση του μεθανίου που συγκρατείται σε residual landfill gas, το οποίο δεν μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω και διαφορετικά θα εκλυόταν στην ατμόσφαιρα.

2021-11-24 20_52_51-Bee biological mechanical treatment system - Entsorga — Mozilla Firefo

Με βάση μιας απολύτως φυσικής διεργασίας φίλτρανσης, είναι μια ασφαλής και πολύπλευρη μέθοδος για τη μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης του residual landfill gas πάνω στα πρότυπα του θεσμικού και νομικού πλαισίου.

icons (14).png
Image00014.jpg