Πράσινη Ενέργεια – Κυκλική Οικονομία

Η CHEMiTEC Co. μαζί με έμπειρους στρατηγικούς συνεργάτες από το εξωτερικό, ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη διαχείριση αστικών λυμάτων, παντρεύει τεχνολογίες, κλείνοντας αναπτυξιακά και εφαρμοστικά το μάτι στη κυκλική οικονομία και το μέλλον της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης, με ειδικό στόχο τη ρεαλιστική και πετυχημένη διαχείριση της κλιματικής κρίσης.

HPIM0860.jpg

Διαχείριση βιολογικής ιλύος

Ολοκληρωμένη, καινοτόμα λύση με μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση (zero discharge)

 
Picture7.jpg

Οφέλη

- Ενίσχυση της αερόβιας χώνευσης (μείωση DS λάσπης)

- Ενίσχυση της αναερόβιας χώνευσης (αύξηση Βιοαερίου)

- Καταπολέμηση της διόγκωσης της λάσπης και του αφρισμού (νηματώδεις)
- αύξηση αφυδατωσημότητας λάσπης σε Decanter ή πρέσσα (+2-3%)

Picture10.jpg

Οφέλη

- Βέλτιστη ξήρανση μέσω ηλιακής ενέργειας (πράσινη ενέργεια), με πλήρη έλεγχο (PLC-software) και χωρίς απαιτήσεις παρουσίας προσωπικού

- Ελάχιστη εργασία και συντήρηση

- Αποφυγή των οσμών

- Ελάχιστη ηλεκτρική και ενεργειακή κατανάλωση
- Υγιεινοποίηση της ξηρής λάσπης (2-5 μέρες παραμονή σε >50-55°C)

Picture11.png

Οφέλη

- Παραγωγή Syngas -> Boiler/CHP για θερμική ή/και ηλεκτρική ενέργεια

- Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές και ακίνδυνη στάχτη

- Ενδεικτικά: 70kWe + 125kWth παραγωγή ενέργειας ανά 3.000 τόνους αφυδατωμένης λάσπης χαμηλής θερμογόνου δύναμης και 87-90% DS στην έξοδο του ξηραντηρίου

DSC02993.jpg

Συνδυασμός των τριών τεχνολογιών

Η διάσπαση της βιομάζας βελτιώνει την απόδοση του ξηραντηρίου (μειώνει την απαιτούμενη ηλιακή επιφάνεια ξήρανσης και τον όγκο-μάζα της ποσότητας νερού προς εξάτμιση. Στη συνέχεια η θερμική ενέργεια που παράγεται μέσω του αεριοποιητή, ανακυκλώνεται για υποβοήθηση της ηλιακής ξήρανσης και έτσι δίνεται η δυνατότητα για αύξηση της δυναμικότητας του ίδιου ξηραντηρίου ή του % στερεών (DS) της ιλύος στην έξοδο! Στο τέλος απομένει τέφρα ανόργανων αλάτων 7-10% του αρχικού όγκου, η οποία αξιοποιείται είτε στο κλίνκερ σε τσιμεντοβιομηχανίες, είτε σε συλλιπάσματα (καταπολέμηση τροφοπενιών στη γεωργία).

 

Πλήρης και ολοκληρωμένη λύση της διαχείρισης ιλύος με zero discharge, χαμηλό CAPEX εγκατάστασης και χαμηλό OPEX λόγω ιδιοκατανάλωσης ενέργειας! Μηδαμινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μηδενική τιμή Carbon Debits!

Αφαλάτωση θαλασσινού νερού

Άνυδρα νησιά (και όχι μόνο!): 
UF+RO για αφαλάτωση θαλασσινού νερού – Ηλιακή ξήρανση συμπύκνωσης brine (solar brine technology - όχι απόρριψη στη θάλασσα!) – MBR λυμάτων + UV για πλήρη αξιοποίηση ροών ποτίσματος αστικού πρασίνου και εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων.

Άρα διπλή χρήση νερού αφαλάτωσης 

afalatosi.jpg
 
srf.jpg

Κατεργασία σκουπιδιών

παραγωγή RDF-SRF (δευτερογενές πράσινο καύσιμο) για καύση σε βιομηχανία ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντί λιγνίτη και λοιπών ορυκτών καυσίμων

 

Ανακύκλωση ενέργειας

Χρήση waste heat παραγόμενη σε τσιμεντοβιομηχανίες για θερμική ξήρανση λυματολάσπης ή βιολάσπης (90% DS) και χρήση της ξηραμένης λάσπης ως δευτερογενούς πράσινου καυσίμου στη παραγωγή τσιμέντου αντί ορυκτών καυσίμων (διπλή πράσινη ενέργεια!)

Chemical Plant
 
Pipes

Παραγωγή βιοαερίου

Aναερόβιας επεξεργασίας OF/MSW και κατεργασία υπολοίπων για compost ή/και SRF-RDF κτλ.

 

Μετατροπή πλαστικών σε εναλλακτικό καύσιμο

Τα πλαστικά μέσω πυρολυτικής θέρμανσης μετατρέπονται σε λάδι το οποίο με τη σειρά του σε εναλλακτικό καύσιμο (συνθετικό ντίζελ). Δια συμπιέσεως τα πλαστικά λιώνουν και παράγεται τήγμα το οποίο χητεύεται παράγοντας διάφορα χρήσιμα καθημερινά υλικά.

marc-newberry-9vcEn3BJyy8-unsplash.jpg