ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ (MMF)

Φίλτρα πολλαπλών μέσων (ΜΜF) με συνθετικά ή μεταλλικά κελύφη και με μεγάλη ποικιλία σε πληρωτικά υλικά, ανάλογα με την εφαρμογή.

Τα Φίλτρα πολλαπλών μέσων προσφέρονται πλήρη, έτοιμα προς λειτουργία, με χειροκίνητη ή πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, με πλήθος δυνατοτήτων λειτουργίας & επικοινωνίας, τοποθετημένα εντός κτιρίων, σε εξωτερικούς χώρους, ή -εναλλακτικά- εντός κατάλληλα διαμορφωμένων μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers).

Φίλτρα Χαλαζιακής άμμου – Granat – Ανθρακίτη για την αφαίρεση θολότητας και αιωρούμενων σωματιδίων.

DSC_5879.JPG
DSC_1011.JPG

Φίλτρα Χαλαζιακής άμμου – Πυρολουσίτη για την καταλυτική αφαίρεση Σιδήρου και Μαγγανίου.

Φίλτρα Ενεργού άνθρακα.

DSC_0355.JPG
20200910_100549.JPG

Φίλτρα απομάκρυνσης Αρσενικού, με τη χρήση Granunal Ferric Oxide (GFO).