ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ (UF)

Συστήματα Υπερδιήθησης (UF) για την αφαίρεση παθογόνων μικροοργανισμών, οργανικών ρύπων και θολότητας από υπόγεια ή επιφανειακά νερά, με σκοπό την παραγωγή ασφαλούς πόσιμου νερού.

Τα συστήματα Υπερδιήθησης προσφέρονται πλήρη, έτοιμα προς λειτουργία, πλήρως αυτοματοποιημένα, με πλήθος δυνατοτήτων λειτουργίας & επικοινωνίας, τοποθετημένα εντός κτιρίων ή -εναλλακτικά- εντός κατάλληλα διαμορφωμένων μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers).

Συστήματα με χρήση μεμβρανών από οργανικά πολυμερή υλικά (PVDF, PES, κ.λ.π.)

DSC_5879.JPG
DSC_1011.JPG

Συστήματα με χρήση κεραμικών μεμβρανών.