ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

H CHEMITEC προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαφόρων τύπων Ενεργού Άνθρακα, κοκκώδης (GAC), σκόνη (PAC), γαιάνθρακες (bituminous coal), καρύδας (coconut),εμποτισμένους, κ.λ.π. οι οποίοι εφαρμόζονται σε φίλτρα πίεσης ή και βαρυτικά με σκοπό την:

Απομάκρυνση χλωρίου κι άλλων οξειδωτικών παραγόντων από το νερό.

20201224_103301.JPG
DSC_0223.JPG

Απομάκρυνση χρώματος από το νερό και από άλλα υγρα, σε διάφορες βιομηχανικές – παραγωγικές διαδικασίες.

Απομάκρυνση οργανικού φορτίου από το πόσιμο νερό (π.χ. γαιοσμίνες) ή από ρεύματα υγρών αποβλήτων (π.χ. φυτοφάρμακα)

DSC_0426.JPG
DSC_0475.JPG

Προκατεργασία νερού σε ρεύματα τροφοδοσίας συστημάτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες μεμβανών.

Απομάκρυνση τοξικών συστατικών – ρυπαντών από μολυσμένα εδάφη.

DSC_0475.JPG
water-6122257_1920.jpg