Εξοπλισμός για

την επεξεργασία

αστικών στερεών αποβλήτων

  • Κομποστοποίηση

  • Αναερόβια χώνευση – Παραγωγή Βιοαερίου

  • Μechanical Βio Τreatment (MBT)

  • Εναλλακτικά καύσιμα SRF + RDF  

water-6122257_1920.jpg